2400 views

เมื่อท่านทำการฝากเงินเรียบร้อย และมีความต้องการจะเล่นเกมในเว็บของเรา ให้ท่านคลิ๊กไปที่ เงินทุน และตามด้วย ย้ายเงิน

เมื่อเข้ามาแล้ว จำนวนเงินที่ท่านมีจะถูกแสดงอยู่ จากนั้นให้ท่านเลือกว่าจะโอนเงินจากกระเป๋าตังใดไหนยังกระเป๋าตังใด จาก my wallet คือกระเป๋าตังหลักของท่าน ถึง เกมใดๆที่ท่านต้องการ หลังจากนั้นกดส่ง เท่านี้ท่านก็สามารถเข้าไปยันเกมที่ท่านต้องการจะเล่นได้แล้ว